domov
kontakti
kazalo

 
Hura, prosti čas - najava programov v letu 2021
22.03.2021

Zavod za šport RS Planica je v sklopu letnega programa športa prejel sredstva za objavo razpisa Hura, prosti čas v letu 2021. Razpis bomo objavili takoj, ko bodo razmere v državi glede epidemioloških zahtev tako stabilne, da bomo na osnovi le-teh lahko pripravili merila glede velikosti skupin.
 
Da se boste morebitno zainteresirani izvajalci programa Hura, prosti čas (na razpis se lahko
prijavijo prijavitelji, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu; Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v letu 2021 lažje predhodno pripravili na razpis, vam posredujemo osnovna izhodišča, ki jih bomo zajeli v razpisu glede časovnih terminov izvajanja programa.

Razpisali bomo:
1. POLETNE POČITNICE - A (5 dni x 4 ure = 20 ur programa v enem tednu)
2. POLETNE POČITNICE - B (10 dni x 4 ure = 40 ur programa v dveh tednih strnjeno)
3. POLETNE POČITNICE - C (15 dni x 4 ure = 60 ur programa v treh tednih strnjeno)
4. JESENSKE POČITNICE (4 dni x 4 ure = 16 ur programa)

Pomembno je, da bo posamezni prijavljeni program potekal strnjeno (konci tedna so lahko
prosti) po eni od zgoraj naštetih časovnih variant.

Izmed treh razpisanih sklopov poletnih počitnic – A, B in C sklop, se lahko prijavi posamezni
prijavitelj največ na dva sklopa z enim programom (pojasnilo: na A in B sklop ali na A
in C sklop ali na B in C sklop). Seveda se lahko prijavi prijavitelj tudi samo na en sklop poletnih počitnic. Jesenske počitnice nimajo omejitev glede prijav.

Z razpisom bomo sofinancirali strokovni kader - eno osebo/razpisani program, ki bo opravljal
strokovno delo. Pogoj za strokovni kader je, da ima, strokovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17). Predvidena višina
sofinanciranja strokovnega kadra je 19€ bruto/uro.

Dodatna vprašanja pošljite na e-pošto: mateja.rebersak@sport.si.

Uradna najva razpisa programa Hura, prosti čas v letu 2021 je v spodnji prilogi.


avtor: Mateja Reberšak Cizelj
foto: arhiv Šport mladih
Priponke