domov
kontakti
kazalo

 

Javni razpis

27.05.2018
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica

Predmet javnega razpisa:Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih
• poletne počitnice I (od 26.6.do 6.7.2018),
• poletne počitnice II (od 27.8.do 31.8.2018) in
• jesenske počitnice (od 29.10.do 30.10.2018).

Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.

Prijavitelj lahko, v vsakem razpisanem obdobju, prijavi samo en svoj program

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 39.200 EUR.

Rok za oddajo: 5. junija 2018

Kontakt: Boštjan Vintar
tel.:01 434 23 96 ali 051 648 051
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si

Razpisna dokumentacija v spodnji prilogi.