domov
kontakti
kazalo

 

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije v šolskem letu 2021/22

30.04.2021
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 14.5.2021.
Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
1. Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22
2. Razpisna dokumentacija za sofinanciranje strokovne priprave in področne koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22
3. Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis
4. Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 2021/22