domov
kontakti
kazalo

 
Hura, prosti čas

Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. S programom se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.

 

Cilji

 

  • povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času;
  • povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje;
  • povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti...) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.

 

Financiranje in organizacija

 

Zavod za šport RS Planica objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki se izvajajo med poletnimi počitnicam na zunanjih športnih površinah, v jesenskih in zimskih počitnicah v pokritih športnih površinah in programe pohodništva (vsako leto niso razpisani vsi programi). Programe izvajajo šole, vrtci, športni zavodi in zveze, športna društva in zasebniki. Prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki s svojimi športnimi programi zagotavljajo večjo množičnost, širino športnih vsebin ter cenovno dostopnost programa. Razpisana sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega kadra, ki pripravi, koordinira in izpeljuje športne programe.

 
 
11.10.2021
Zaključili smo še z drugim razpisom za izvajanje programa Hura, prosti čas v letu 2021. Tokrat je oddanih še nekaj programov, ki se bodo odvijali med jesenskimi počitnicami ter programi, ki se bodo izvajali ob koncih tedna.
 
10.09.2021
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021. Vloge morajo biti poslane po pošti ali ...
 
01.07.2021
Objavljamo seznam izvajalcev počitniških športnih programov v okviru projekta Hura, prosti čas. Programi bodo potekali med poletnimi in jesenskimi počitnicami.
 
15.05.2021
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2021. Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ...
 
22.03.2021
Zavod za šport RS Planica je v sklopu letnega programa športa prejel sredstva za objavo razpisa Hura, prosti čas v letu 2021. Razpis bomo objavili takoj, ko bodo razmere v državi glede epidemioloških zahtev tako stabilne, da bomo na osnovi ...
 
24.08.2020
V zadnjem tednu poletnih počitnic od 24. do 28. avgusta 2020 bodo izbrani izvajalci programov Hura, prosti čas na 35 lokacijah izvajali svoje razpisane športno gibalne programe za otroke.
 
14.02.2020
Zavod za šport RS Plnica objavlja javni razpis za izvajanje programa Hura, prosti čas med prvomajskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Rok za oddajo vlog je do torka, 3. marca 2020.
 
19.08.2019
V času poletnih počitnic od 26. 8. do 30. 8. 2019 bodo izbrani izvajalci programov Hura, prosti čas izvedli drugi del aktivnosti med poletnimi počitnicami.
 
23.04.2019
Znani so izvajalci programa Hura, prosti čas med prvomajskimi počitnicami v letu 2019.
 
12.03.2019
Objavljamo javni razpis za izvajanje programa Hura, prosti čas med prvomajskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Rok za oddajo vlog je do ponedeljka, 25. marca 2019.