domov
kontakti
kazalo

 
O vortexu, piše: dr. Silvo Kristan
17.08.2010

Dr. Silvo Kristan je pričujoče razmišljanje v nadaljevanju poslal Marjanu Plavčaku, predsedniku ZDŠPS, ki se je javno vprašal ali spada besedica vortex v svet športa mladih.
 
O vortexu
Po »ekspres« raziskavi (ki ni nujno, da je stoodstotno oporečna) je izraz »vortex« blagovno ime izdelka (domnevno podjetja SB EKSTREM d. o. o.), sicer pa tudi ime izdelka plovila ameriške NASE. Po trenutni informaciji je podjetje, ki pripomoček trži, »atraktivno« poimenovalo po NASINEM plovilu (ker ima obliko rakete). Sicer pa angl. izraz vortex pomeni vrtinec oz. »a mass of rotating or whirling fluid, especially when sucked spirally toward the center« tudi »water whirlpool«. Očitno gre za enega od trgovskih projektov (potegavščin), kot so SKIKE, NORDIJSKA HOJA (NORDIC WALKING), PILATES in tako naprej. Različni pridobitneži pač iščejo »svojo« tržno nišo in si vedno znova izmišljajo »toplo vodo« z novim imenom. V angleščini se pripomoček oglaša kot WORTEX MEGA HOWLER NEW GENERATION, kar v prevodu pomeni: najsodobnejša (new generation) mega žvižgajoča (howler) raketa (vortex). Za otroško igračo in individualno rabo je tržno ime mogoče primerno atraktivno, za športni pripomoček pa nepotrebna neumnost. Na spletu kupcu »vortexa« ponujajo še brezplačno uro Sigma Onyx Fit. Očitno gre predvsem za trgovski projekt, ne pa za posodabljanje športne vzgoje. Včasih smo v italijanskem pralnem prašku dobili še ročno uro. Že zaradi nepopolne osvetlitve primera je treba biti previden, da ne bo nek trgovec pošteno »nategnil« kar ZDŠPS. Menda ne bomo v svojem strokovnem besednjaku »delali reklame« za neko pridobitno podjetje in njegove blagovne znamke? Če ZDŠPS »registrira« napravico kot posodobitveni del pedagoškega procesa in ga celo priporoča v strokovnih glasilih in v uradnih listinah (npr. v učnem načrtu), lahko trgovec trgovino zapre in gre v pokoj, ker bo tudi iztržek »mega« (cena izdelka je 25,42 evra x 10 kom. za vsako šolo x 300 osnovnih šol). Upam, da nima ZDŠP kake provizije? Ali nemara kak športni pedagog ali didaktik, ki se zavzema za »žvižgajoče rakete« na urah športne vzgoje?

Predvsem in najprej je potrebna strokovna ocena, v čem je ta pripomoček boljši od žogic, ki jih mečemo v daljavo. Zakaj torej žogico zamenjati z »žvižgajočo raketo«? Za takšno oceno so najbrž pristojni na FŠ (predvsem atleti, žogisti in didaktiki), verjetno pa tudi vsi športni pedagogi, ki imajo s tem pripomočkom izkušnje. Na pohvalno stališče atletske zveze se ne kaže opirati. Stališče atletske zveze temelji na popolnoma nečem drugem kot stališče didaktike športne vzgoje. Če je (če je???) met »novega čudežnega odkritja« res bliže metu kopja (kot met žogice), za šolo ne pride v poštev. V šoli namreč nimamo meta kopja, imamo pa podajo in met žoge z zamahom nad ramo, kar je skoraj identično metu male žogice. Zakaj rep in stabilizator na tem pripomočku? S stališča gibalne vzgoje nista potrebna. Potrebna pa sta napravi, da ne začne rotirati. Brez stabilizatorja in repa je torej naprava neuporabna ali vsaj manj atraktivna, torej tržno nedonosna. Rep in stabilizator sta potrebna napravi, ne pa stroki. Ne razumem, zakaj bi žogico zamenjali s to napravo. Rep in stabilizator pravilno »usmerjata« let naprave.Ali ni naloga športne vzgoje, da »uči« pravilno usmerjati različne metalne pripomočke? Met žogice (daljina, cilj) je popolnoma odvisen od učenca, od njegove »usmerjevalne« sposobnosti (preciznosti, koordinacije), zakaj bi se moral »učiti« metati napravo z repom in stabilizatorjem? In zakaj naj bi pri organiziranem pedagoškem procesu športni pripomočki »žvižgali«? Ali res potrebujemo zvočno onesnaževanje na urah ... tega je že tako in tako preveč. Tudi ne razumem, zakaj naj bi met tega pripomočka bil varnejši od meta žogice. Argument »(če koga slučajno zedene)« ne drži vode ... ker bi v tem primeru morali prepovedati igro »med dvema ognjema«.

Nevzdržno pa je tole: Na spletu sem prebral, da se v šolskem letu 2008/09 na pobudo Atletske zveze Slovenije v šoli ukinja met žogice in se uvaja met »vortexa«. Poseganje atletske zveze v šolsko polje je nedopustno. Atletska zveza zagotovo ni pristojna, da ukinja ali uvaja vsebine, ki so zapisane v učnem načrtu. Še bolj je nespodobno, da atletska zveza v šolo uvaja tuje izraze. Toliko slabše, če si prizadeva uvajati blagovne znamke določenih proizvajalcev, ker gre lahko tudi za korupcijo. Če že kdo kaj ukinja ali uvaja, je za to pristojna strokovna komisija, ki sestavlja učne načrte.

Sklep (tudi »ekspres« in nepopoln) za razpravo

Najprej sta torej potrebni kineziološka (giboslovna) in didaktična analiza, kakšne pozitivne učne učinke pričakujemo, če met žogice zamenjamo z »žvižgajočo raketo«. Zato predlagam, da ZDŠPS še pred decembrskim posvetom zaprosi Fakulteto za šport, da za posvet pripravi strokovno analizo, ki bi utemeljevala zamenjavo žogice z »raketo«. Šele ko bosta znani strokovna ocena pripomočka samega na sebi in njegova posodobitvena vrednost za pouk športne vzgoje, se bo veljalo potruditi za ustrezno domače ime. Barbarizem »vortex« pa je treba takoj prenehati širiti, predno se »usede«.

Moja stališče glede nekaterih imen, ki jih navajate:

Raketa - odpade: predmet ima res obliko rakete, toda pojm raketa v slovenskem besednjaku pomeni: izstrelek, ki ga potiskajo reaktivno delujoči plini // izstrelek s pirotehničnimi snovmi za razsvetlitev ali signaliziranje // izstrelek, napolnjen z eksplozivom, za streljanje na oddaljenejše cilje. Izraz »raketa« je za športni besednjak skregan z merili tvorjenja strokovnih izrazov.

Žvižgač - predlagatelj izraza je očitno pogledal v angleški slovar, v katerem izraz »howler« (ki ga prodajalec uporablja za oglašanje) pomeni dvoje: v zoologiji je to »vriskač«, v gospodinjstvu pa »električni brnič«, ki je kot opozorilni znak vgrajen v razne gospodinjske stroje in pripomočke, lahko pa imamo tudi na vhodnih vratih stikalo za takšno napravo (namesto zvonca). V slovenskem besednjaku izraz žvižgač pomeni dvoje: osebo, ki žvižga in pritlikavega ali malega žvižgača (majhen sivo rjav stepski zajec z belo obrobljenimi ušesi). V neoporečnem strokovnem izrazju štejejo le enopomenski izrazi, kar pojem »žvižgač« ni. Lahko bi bil uporabljen kot metafora, vendar neoporečna terminologija odklanja metafore. Metafore so izrazno sredstvo umetniških jezikov, zlasti poezije, strokovno izrazje metafore odklanja.

Žoga za metanje v daljavo - odpade, ker domala sleherno žogo lahko uporabimo za metanje v daljavo (od tenis žogice do rokometne in težke žoge/medicinke). V procesu rokometnega treninga sem redno vadil in preverjal met rokometne žoge in medicinke (1 kg) v daljino. Sploh pa pripomoček nima oblike žoge (ima namreč obliko rakete)! In zelo slaboumno je kolesu reči avion, če ni avion.

Lep pozdrav, S. Kristanavtor: dr. Silvo Kristan