domov
kontakti
kazalo

 

Javni razpis za sofinanciranje panožne koordinacije ŠŠT 2021/22 - podaljšanje roka za oddajo

19.03.2021
ROK ZA ODDAJO VLOG JE PODALJŠAN DO NAJKASNEJE 23.4.2021

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 z dne 10.2.2021, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18.12.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, je Zavod za šport RS Planica objavil »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22« (Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19.3.2021).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2021/22.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 09.04.2021. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt: Boštjan Vintar
01 434 23 96
051 648 051

bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
- Javni razpis panožna koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22

- Razpisna dokumentacija panožna koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22

- Obrazci za prijavo na razpis koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22 21_22

- Predlog pogodbe za panožno koordinacijo ŠŠT - skupina A,B,C

- Predlog pogodbe za panožno koordinacijo ŠŠT- skupina D

- Šport v številkah 2019