domov
kontakti
kazalo

 
Interesni programi športa otrok in mladine

V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS so interesni programi športa otrok in mladine del športne vzgoje, ki poteka zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Na državni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve ter Hura, prosti čas. Z njimi uresničujemo različne cilje interesne športne vzgoje, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, spoštovanje fair playa, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja … Njihova značilnost so široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija.

 
Odgovorne in kontaktne osebe na Zavodu za šport RS Planica za programe športa otrok in mladine

 

Gašper Plestenjak - vodja LPŠ

telefon: 040 242 900, e-naslov: gasper.plestenjak@sport.si.

 

Mateja Reberšak Cizelj - programi Zlati sonček in Krpan, Hura, prosti čas

telefon: 01 43 42 391, 051 666 321,  e-naslov: mateja.rebersak@sport.si.

 

Jernej Peterlin - informacijska podpora, spletna stran Šport mladih

telefon: 01 43 42 397, 031 697 961, e-naslov: jernej.peterlin@sport.si.

 

Boštjan Vintar - Naučimo se plavati

telefon: 01 43 42 396, 051 648 051, e-naslov: bostjan.vintar@sport.si.

 

Marjana Špilek - Šolska športna tekmovanja

telefon: 051 339 497, e-naslov: marjana.spilek@sport.si.