domov
kontakti
kazalo

 
Analiza športnega programa Krpan

 

Preglednica 1

Število podeljenih medalj v letih izvajanja programa.