domov
kontakti
kazalo

 
Priročnik Mali sonček

 

PRIROČNIK MALI SONČEK
 

 Priročnik Mali sonček

 

PRIROČNIK MALI SONČEK - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Priročnik športno/gibalnega programa Mali sonček za otroke s posebnimi potrebami je nastal v okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni – projekt integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Projekt je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma.

Oblikovala, ga je strokovna delovna skupina.

V priročniku so poleg športno/gibalnega programa Mali sonček tudi prilagoditve športnega programa Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati.

 

 Priročnik Mali sonček - otroci s posebnimi potrebami