domov
kontakti
kazalo

 
MLADI ZA MLADE 2017-2021

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv operacije: MLADI ZA MLADE 2017-2021

Opis operacije: Namen programa Mladi za mlade je zagotoviti kakovostne ukrepe in storitve za znižanje brezposelnosti mladih, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve z izvajanjem inovativnega pristopa pri zaposlovanju magistrov športne smeri. Cilj programa je zagotoviti spodbude za zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri, starih do vključno 29 let, ter preko pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj razviti ustrezne kompetence za krepitev njihove dolgoročne zaposljivosti. S programom Mladi za mlade želimo dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, ki so namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinaciji, ravnotežju in moči) – predvsem v vlogi korektive napram sedečem oz. stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev za katere se šolajo.

Naziv upravičenca:

Zavod za šport RS Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

2.820.351,27 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:

Od 1.09.2017 do 31.8.2021

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:

Marjana Špilek, telefon: 01 434 23 97 (vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro),

e-pošta: mzm@sport.si