domov
kontakti
kazalo

 
MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PLAVANJA

 

Tabela 1: Merila za ocenjevanje znanja plavanja

 

 

Preglednica 1: Razlaga osnovnih pojmov

 

Preglednica 2: Opis nalog pri prikazu plavalnih tehnik

 

Preglednica 3: Napake plavalnih tehnik