domov
kontakti
kazalo

 

Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2015/16

Šolska športna tekmovanja so že vrsto let nepogrešljiv del dodatne ponudbe športnih dejavnosti in dejavnosti na šolah nasploh. Seveda so glavni tvorci vsega dogajanja otroci in mladi. Ocenjujemo, da se prav vsak izmed njih skozi izobraževalni proces vsaj enkrat letno sreča s šolskim športnim tekmovanjem. Poleg otrok in mladih imajo zelo pomembno vlogo pri izvedbi programa športni pedagogi in ravnatelji na šolah, športni delavci v društvih, starši ter vsi ostali, ki na kakršen koli način pripomorejo k uspešni izpeljavi programa. Posebej bi radi izpostavili tudi športne delavce, ki so neposredno zadolženi za koordinacijo projekta na področni in državni ravni.

 

V šolskem letu 2015/16 je bila organizacija in izpeljava interesnih programov športa otrok in mladine ter s tem tudi šolskih športnih tekmovanj zaupana Zavodu za šport RS Planica. Ob zaključku šolskega leta 2015/16 smo pripravili analizo izvedbe programa, ki je predstavljena v nadaljevanju.