domov
kontakti
kazalo

 
 

Tukaj si lahko preberete evalvacijo izvajanja programa Zdrav življensjki slog 2014-2015.

Povezava:

Izvajanje programa Zdrav življenjski slog v letu 2014 do 2015>>>

 
Izvajanje programa Zdrav življenjski slog v leto 2013 do 2014

Tukaj si lahko preberete povzetek izvajanja programa Zdrav življensjki slog v šolskem letu 2013/14.

Povezava:

Izvajanje programa Zdrav življenjski slog v letu 2013 do 2014>>>

 

 

 
Evalvacija programa Zdrav življenjski slog 2013 – 2014

ZSRS Planica v sodelovanju z prof. dr. Janko Strelom predstavlja evalvacijo programa Zdrav življenjski slog 2013 - 2014.

Več o sami analizi si lahko preberete v naslednji povezavi:

Evalvacija programa ZŽS 2013-2014>>>

 
Zdrav življenjski slog 2010 - 2013

Zavod za šport RS Planica je v letih 2010 do 2013 izpeljeval obsežnejši projekt Zdrav življenjski slog, ki je bil denarno podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada (85%) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (15%). Zdrav življenjski slog je trenutno največji intervencijski program na področju športa v Sloveniji.

V izvajanje programa je vključenih 33% OŠ v RS. Od 2010 naprej se je povečevalo število na projektu zaposlenih strokovnih delavcev. V tretjem letu je bilo zaposlenih že 146 strokovnih delavcev, ki so vodili izvajanje programa Zdrav življenjski slog na OŠ.

Graf 1. Primerjava rasti število zaposlenih v posamezni statistični regiji po posameznem šolskem letu.

Strokovno vodena športna aktivnost se odvija vsakodnevno po pouku, v času sobot in počitnic, tako da ta nudi zainteresiranemu otroku visoko kontinuiteto telesne aktivnosti skozi celo leto in ga na nevsiljiv način popelje v pisan svet športa.

Graf 2. Prikazuje povprečno opravljene ure, ki jih je otrok aktivno preživel v programu.

Opomba: 1podatki od 01. 12. 2010 do 31. 08. 2011

Projekt Zdrav življenjski slog je bistveno pospešil sodelovanje med šolami in društvi, posledica sodelovanja je zelo povečana športna dejavnost, ki bistveno presega enourno vsakodnevno vadbo (športna vzgoja v šoli, interesni športni programi v šoli, vadba v društvih, pri zasebnikih in doma).

Graf 3. Prikazuje obseg dodatne opravljene vadbe v društvih ali pri zasebnikih poleg ur programa.

Evalvacija projekta (2010-2013)  je pokazala, da je izpolnjen temeljni pogoj programa, ki je, da eksperimentalni program razrešuje probleme v tistih šolah (občinah in regijah), ki so z vidika gibalnega potenciala šibkejše in pomoč najbolj potrebujejo.

Rezultati izvajanja programa Zdrav življenjski slog so pokazali srednje visoko povezanost med gibalno zmogljivostjo in dejavniki zdravja.

Največji napredek je pri:
o    koordinaciji gibanja vsega telesa,
o    mišični moči trupa, rok in ramenskega obroča,
o    aerobni vzdržljivosti.

Ugotavljamo, da je od leta 2011 do 2013 prisoten trend zmanjševanja porabe časa za sedenje pred računalnikom, televizorjem in za uporabo telefonov, se pa po drugi strani posledično povečuje obseg športne dejavnosti  učencev in učenk v intervencijskem programu, v drugih krožkih in še posebej v društvih.

Vključevanje otrok v program Zdrav življenjski slog je prostovoljno.

Graf 4. Prikazuje število vključenih otrok po posamezni statistični regiji.

 
Vpliv vadbe v programu ZŠS na zdravje otrok

Rezultati so pridobljeni na podlagi obdelave vprašalnikov iz šolskega leta 2010/11 in 2011/12. V obdelavi so tudi vprašalniki šolskega leta 2012/13.

Celoten dokument: Vpliv vadbe v programu ZŽS na zdravje otrok>>>