domov
kontakti
kazalo

 
Priročnik Zlati sonček - povzetki

 

PRIROČNIK ZLATI SONČEK
 

 Priročnik Zlati sonček - povzetki

 

PRIROČNIK ZLATI SONČEK - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Priročnik športnega programa Zlati sonček za otroke s posebnimi potrebami je nastal v okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni – projekt integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Projekt je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma.

Oblikovala, ga je strokovna delovna skupina.

V priročniku so poleg športnega programa Zlati sonček tudi prilagoditve športno/gibalnega programa Mali sonček, Krpan in Naučimo se plavati.

 

 Priročnik Zlati sonček - otroci s posebnimi potrebami

 
 
 
Spletne aplikacije Šport mladih

  

 
7. Festival Športa mladih 2016 - VIDEO

 
Šolski ekipni kros 2016 - VIDEO