domov
kontakti
kazalo

 
Vsebine in priznanja

 

OSNOVNA ŠOLA
 
B PROGRAM – 1. razred
 
Za štiri opravljene naloge v B programu (izleti, plavanje, spretnost z žogo in rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje) dobi otrok malo zlato medaljo*. Za vsako opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo sam nalepi v knjižico.
 
Naloge:
 • trije izleti,
 • plavanje: otrok preplava 5 do 10 metrov v poljubni tehniki,
 • spretnost z žogo: vodenje žoge z eno roko na razdalji 10 metrov; med vodenjem obkroži oviro in vrže z razdalje treh metrov v koš; z razdalje najmanj dveh metrov petkrat vrže žogo v steno (enoročni met nad ramo) in jo uloviti (lahko po odboju  od tal),
 • ravnotežna naloga 1,
 • ravnotežna naloga 2.
 
Učenec opravi najmanj dve ravnotežni nalogi po izbiri: rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje:
 • rolanje – kotalkanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej, ali
 • kolesarjenje: trije otroci prosto vozijo po prostoru 20 x 20 metrov; med vožnjo se morajo spretno umikati drug drugemu, ne smejo stopiti na tla in ne zapeljati iz predpisanega prostora, ali
 • smučanje: vožnja med šestimi vratci v poljubni tehniki; ali hoja in tek na smučeh na razdalji 1 km, ali
 • drsanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej.
 Primer: Če otrok uspešno opravi nalogo rolanje mu jo priznamo pod ravnotežna naloga 1 in če uspešno opravi nalogo kolesarjenje mu jo priznamo pod ravnotežna nalogo 2.
 
Otrok, ki v programu B ni uspešno opravil štirih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program C.
 
C PROGRAM – 2. razred
 
Za šest opravljenih nalog v  C programu dobi otrok veliko modro medaljo*. Če katere naloge ne opravi, dobi diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico.
 
Naloge:
 • dva izleta (enega jeseni in enega pomladi),
 • deset sonožnih preskokov bočno čez nizko gred,
 • met male žogice v cilj: z razdalje 5 m od desetih poskusov vsaj šestkrat zadene košarkarsko tablo,
 • vzravnava v sed iz leže na hrbtu vsaj desetkrat v 20 sekundah,
 • dva prevala naprej,
 • tek na 200 metrov.
 
Otrok, ki v programu C ni uspešno opravil vseh šestih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program D.
 
D PROGRAM – 3. razred
 
Za šest opravljenih nalog v  D programu dobi otrok veliko zlato medaljo. Če ne opravi določene naloge v D programu, jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo. Če tudi tako ne opravi vseh nalog, dobi za sodelovanje v programu diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico.
 
Naloge:
 • dva izleta,
 • sonožno preskakovanje kratke kolebnice: od desetih poskusov naredi vsaj sedem preskokov,
 • plezanje po žrdi 3 metre,
 • spretnost z žogo: z razdalje dveh metrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob rami v steno in jo ujame,
 • tek na 300 metrov,
 • plavanje: otrok preplava 15 do 25 metrov v poljubni tehniki.
 
Zamenjalne naloge:
 • rolanje – kotalkanje ali drsanje: prestopanje v poljubno stran po krogu s polmerom dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem ustavil ali padel,
 • smučanje: v poljubni tehniki presmuča vpadnico, na kateri je osem količkov,
 • vožnja s kolesom: otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno spremenil smer ali celo padel; polmer enega kroga naj bo približno tri metre.
 
Z zamenjalno nalogo ne more otrok nadomestiti izletov in plavanja.
 
* V šolskem letu 2013/14 se podeljujejo namesto medalj diplome.
 
 
 
 
Spletne aplikacije Šport mladih

  

 
7. Festival Športa mladih 2016 - VIDEO

 
Šolski ekipni kros 2016 - VIDEO