domov
kontakti
kazalo

 
Preprečevanje spolnega nasilja nad otroki in mladimi v športu
26.11.2021

Za športne pedagoge, trenerje, strokovne delavce v športu in vse, ki delajo z mladimi, smo pripravili prevod "Kompleta za usposabljanje za preprečevanje in odziv na situacije potencialnega spolnega nasilja nad otroki in mladimi v športu".
 Komplet je nabor šestih informativnih listov, ki so sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Komplet za usposabljanje vsebuje pomembne informacije o dejstvih in statistiki, pravnih in regulativnih okvirih, lahko pa se uporablja tudi kot orodje osveščanja o varnem športu.
Na vse šole in nacionalne panožne zveze vam bomo v prihodnjih dneh posredovali po en izvod gradiva. Gradivo v digitalni obliki pa vam je na voljo na naši spletni strani.

- NAGOVOR

- KOMPLET ZA USPOSABLJANJE - PREPREČEVANJE SPOLNEGA NASILJA NA OTROKI IN MLADIMI V ŠPORTU

- VKLJUČUJOČI IN INOVATIVNI PRISTOPI K POUKU ŠPORTNE VZGOJE IN ŠPORTNIM TRENINGOM
avtor: Jernej Peterlin
foto: arhiv