domov
kontakti
kazalo

 
Priročnik Krpan - povzetki

 

 

PRIROČNIK KRPAN

 Priročnik Krpan - povzetki

 

PRIROČNIK KRPAN - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Priročnik športnega programa Krpan za otroke s posebnimi potrebami je nastal v okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni – projekt integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Projekt je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma.

Oblikovala, ga je strokovna delovna skupina.

V priročniku so poleg športnega programa Krpan tudi prilagoditve športno/gibalnega programa Mali sonček, Zlati sonček in Naučimo se plavati.

 

 Priročnik Krpan - otroci s posebnimi potrebami