domov
kontakti
kazalo

 
Podatki o programu

Naziv operacije:
Zdrav življenjski slog 2015-2017

Kratek opis operacije:
Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti.

Naziv upravičenca:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
5.000.000,00 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev
:
Od 1.12.2015 do 31.8.2017

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:

Jerica Jugovic, telefon: 01 434 23 90 (vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro)

e-pošta: jerica.jugovic@sport.si